Bütünsel ve dengeli eğitim modeliyle çağın gereklerini, değerlerini yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimin en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek insanlar yetiştirmek, sevgi ve disiplin arasında bu ince çizgiyi ortaya koyarak bir sistem anlayışı içinde varlık göstermek bizim en büyük kişisel ve kurumsal hedefimizdir. ‘Sevgi olmadan eğitim olmaz’ anlayışımız içinde sevginin amaca ulaşmanın temel yoludur ilkesi benimsenmiştir.
Rol model olarak bireylerin ihtiyaçlarına cevap verirken toplumsal yönelimdeki taklit etme becerilerinin gelişimine katkı sağlamak, kişisel kimliği tanıma ve tanımlamada yardımcı olmak, etkinliğimiz, kabiliyetimiz ve öngörümüzle topluma kattığımız değerli belirgin ve sürekli olarak arttırıcı, aile beklentilerini en üst düzeyde karşılanması, çağdaş eğitim yönüyle yaklaşım kalitesini saygılı bir hizmet anlayışıyla sunmaktır. Gelişime açık, üretimsel ve bilgiyle birleştirici, aynı çatı altında buluşturarak hizmetler sunulması içeriği oluşturan unsurlardır.


Çocukların fiziksel zihinsel sosyal duygusal gelişimlerine uygun ortamları hazırlamak ve nitelikli eğitmenin uyguladığı düzenli programlar aracılığıyla hem çocuklarımız hem ülkemiz hem de insanlık adına topluma sağlıklı bireyler kazandırmak, bilimsel dayanakları olan ve ispatlanmış metotlarla uygulamaları kullanmak ve zenginleştirmek, iletişimsel ve sosyal etkinliklerini desteklemek, mümkün olan bağımsız yaşama ulaştırmak aile içi uyuma katkı sağlamak mevcut uygulamalarda göz önünde bulundurur.
Multidisipliner yaklaşımın özel gereksinimli bireylerde fiziksel ve zihinsel gelişimin yanı sıra psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan gelişimlerine destek verdiğini görmekteyiz. Bireylerin yaşam kalitesinin yükselmesi, hayata dair eksikliklerinin olumlu yönde düzelmesi, sosyal yaşantısı, aile içinde psikolojik durumum pozitif yönde etkilenmesi aldığımız sonuçlar içinde bulunmaktadır.


Amatör ruhla profesyonel çalışmalar yapan eğitmen bu konuda formal bir ortam oluşturarak çalışmaları maksimum fayda sağlamak esasıyla devam ettirmeye çalışmaktadır. 

MİSYON

© Copyright 2020 CARE & CHILD  - All Rights Reserved

Designed with Mobirise