Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar.

Evde Bakım Hizmeti

Evde bakım; sağlığı koruyucu, geliştirici ve hastalığı tedavi edici hizmetlerin birey ve ailesinin yaşadığı ortamda verilmesi olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 2011 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sunulan Evde Sağlık Hizmetleri; engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, kanser hastası ve ameliyat sonrası bakıma gereksinimi olan bireylerin ev ortamlarında formal ve informal bakım vericiler tarafından sunulan bakım ve uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Işık ve ark., 2016). Evde bakım hizmetinin temel felsefesini, bireyin aile ve sosyal hayatından koparılmadan sağlığı koruyucu, geliştirici ve hastalığı tedavi edici hizmetleri alabilmesi oluşturur (Danış & Solak, 2014). Dünyada evde bakım hizmetleri; evde takip, evde yardım, evde sağlık bakım hizmetleri, telefonla yardım hizmeti, evlere yemek-bakım ve onarım hizmetleri olarak da bilinmektedir (Arai ve ark., 2014; Care Quality Commission, 2013). Kavramlar arasındaki en önemli ortak nokta sağlık ve sosyal hizmetlerin bireyin evinde sunulması olup, hizmetin kime verildiği, kim tarafından sunulduğu ve hizmetin içeriği farklılık göstermektedir. 3.2. Dünyada Engellilik ve Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili Değişen Demografi Dünyada yaşlı nüfusu ve kronik hastalık artışı engellilik durumunu beraberinde getirmiştir. Dünya Sağlık Araştırması ve Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre engelli prevalansı sırasıyla %15.6 ve %19,2’dir (World Report on Disability, 2011). Dünya da yaklaşık her beş kişiden birinin engelli olduğu düşünüldüğünde, bu bireylerin sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak uygulamalara ihtiyacı vardır. Dünyada evde bakım hizmetleri bakım ihtiyacı olan kişilerin, hem medikal hem de psikososyal gereksinimlerinin ev ortamında karşılanmasını içermektedir. Sistemin organizasyonunda düzenli şekilde sunulan iş akışı vardır.
Engelli Bireye Yönelik Evde Bakım Hizmetleri Engelli birey için, engellilikten kaynaklanan etkileri en aza indirmek ve yaşam koşullarının niteliğini yükseltmek evde bakımının temel felsefesini oluşturur. Yapılan çalışmalarda engelli bireylerin, diğer bireylere göre evde bakım hizmetlerine daha fazla ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır (Aktel & Erten, 2017; Karakaş & Yaman, 2017). Engelli bireye sunulan sosyal ve tedavi edici hizmetlerin oranının düşük olduğu bildirilmektedir. Ayrıca bu bireyler için oldukça öneme sahip olan sağlığı koruyucu ve geliştirici faaliyetleri dikkate alınmadığı görülmektedir (Karakaş & Yaman, 2017). Engelli bireyin evde günlük yaşam aktiviteleri (beslenme, kişisel bakım, banyo, giyinme, hareket etme, sosyal hayata uyum sağlanması), ev içi düzenlemeleri, güvenli çevre oluşturma, hastaneye / hastaneden transferi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi konular evde bakım hizmeti kapsamındadır (Işık ve ark., 2016)
Evde Bakım Hizmetinin Engelli Bireye Kazandırdıkları Ev ortamında sunulan bakım engelli bireyin memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırır. Engelli birey ve ailesi kendini özel hisseder ve bakıma daha fazla katılır. Engelli bireyin günlük yaptığı alışkanlık ve hobilerinin devamlılığı sağlanır. Engelli bireyde enfeksiyon riskini azaltır. Engelli ailesinin tükenmişlik yaşamalarını engeller. Engelli bireyin ailesini bir arada tutar. Bakımın maliyetini azaltır. Zamandan tasarruf sağlar. Engelli birey ve ailesine bakım hakkında eğitimi içerir.


Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

© Copyright 2020 CARE & CHILD  - All Rights Reserved

Built with Mobirise web page templates