İnanıyorum ki,
bir liderin en önemli görevi umudu yaşatmaktır.

Bob Galvin

Yaşam Liderliği

Liderlik bir kişinin diğerlerini belli şartlar altında, bir amacı gerçekleştirmek üzere davranmaya yöneltme sürecidir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi liderliğin esasını, insanları belirli bir amaç doğrultusunda davranmaya yöneltmek oluşturmaktadır.

Lider İletişimi olan, İyi bir örnek sergileyen, Sorumluluk almayı bilen, Motivasyonu yüksek, Potansiyeli keşfeden ve açığa çıkaran, durumu Toleranslı davranacak biçimde tutan, Koşula göre Esnekliği sağlayabilen, Hedef ve beklentileri belirleyen, Kendini doğru tanıyan ve Kendi olan kişidir.


Uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yapmakta, son 8 yılını ise aynı kişilerde özel gereksinimli ve bakım ihtiyacı olan bireylerde ev ortamlarında ve yaşadığı çevre koşullarında, kişiyi ruhsal ve bedensel dinginliğini arttırdığı kendi ortamlarında hizmet verilmekte. Bu hizmet genel kapsamda ev içerisinde rekreatif aktiviteleri(serbest zaman çalışmaları) ve sosyal yaşam destek etkinlikleri, özbakım becerilerini öğretme, geliştirme ve yardımcı olma faaliyetleri, çocuklarda oyun oynama yeteneğini geliştirme, akademik destek sağlayabilme toplum içerisinde bulunma, yaşadığı çevre ile uyumu arttırma ve etkileşime girme, kendi başına yetebilme yeteneği kazandırma çalışmalarını içerir. Ev hizmeti kapsamında yapılan çalışmaları spor aktiviteleri ve egzersizleri (fitness,ski,tenis,yüzme vs) ile desteklemekte, motorik gelişimlerine katkıda bulunulmakta. Aile bireylerine süreci kendi ortamlarında takip etme, kendilerine vakit ayırabilme ve rahatlama imkanları sağlanmaktadır.


Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yakın, orta ve uzun vadeli olmak üzere planlamalar ve programlar oluşturmalı, gerektiğinde yeni fikirler de üretebilmelidir. Bütün bu çalışmaları multi-disipliner bir yaklaşımla, alan uzmanlarıyla ve ekip ruhuyla yapılmalıdır.


Yaşam Lideri olarak kişilerin ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmekte, doğru yönlendirme, çevre koşullarını göz önüne alma ve süreci yönetme konusunda tecrübeli ve nasıl davranmam gerektiği konusunda uzmanım. Kendimi sürekli geliştirmem gerektiğini ve alanı sürekli güncel takip etmem gerektiği bilincindeyim. Mesleki çalışmalarımdaki disiplinli olmam ve kişilere katkı sağlamam sayesinde işlerimdeki devamlılık, uzun yıllardır çalıştığım kişiler ile olan beraberliğim bunları desteklediği düşünülmektir. Kişisel gelişimime katkısı ve vermiş olduğu mutluluğu ile araştırmalara devam edilmektedir.


Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

© Copyright 2020 CARE & CHILD  - All Rights Reserved

https://mobirise.com free site maker