Lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda, Yüksek Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Anabilim Dalı’nda ‘ 4-6 Yaş Arası Otizmli Çocuklarda Fiziksel Aktivitelerin İnce ve Kaba Motor Becerilerinin Gelişimine Etkisi’ konu başlıklı Uzmanlık Tezi ile mezuniyetini tamamladı. Yöneldiği çalışma alanını desteklemesi, yeni yaklaşım ve metotları öğrenme isteğiyle mesleki çalışmalarını çeşitlendirmesi için Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun oldu.

İhtiyaç duyan kişilere, normal gelişim gösteren çocuklara ve özel gereksinimli bireylere evde bakım hizmeti ve desteği içeren hizmetler sunmakta. Uzun süredir bu alanda çalışmalar yapması, farklı disiplinleri bir arada bulundurarak çok yönlü çalışmalar sunması ve metotlar geliştirmek şahsi özelliğinin bir parçası olarak görünmektedir.


2007 yılından beri bu alanda çalışma yapmakta, son 8 yılını ise aynı kişilerde özel gereksinimli ve bakım ihtiyacı olan bireylerde ev ortamlarında ve yaşadığı çevre koşullarında, kişiyi ruhsal ve bedensel dinginliğini arttırdığı kendi ortamlarında hizmet vermektedir. Bu hizmet genel kapsamda ev içerisinde rekreatif aktiviteleri(serbest zaman çalışmaları) ve sosyal yaşam destek etkinlikleri, özbakım becerilerini öğretme, geliştirme ve yardımcı olma faaliyetleri, çocuklarda oyun oynama yeteneğini geliştirme, toplum içerisinde bulunma, yaşadığı çevre ile uyumu arttırma ve etkileşime girme, kendi başına yetebilme yeteneği kazandırma çalışmalarını içerir. Ev hizmeti kapsamında yapılan çalışmaları spor aktiviteleri ve egzersizleri (fitness,ski,tenis,yüzme vs) ile desteklemekte, motorik gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Aile bireylerine süreci kendi ortamlarında takip etme, kendilerine vakit ayırabilme ve rahatlama imkanları sağlamaktadır.


Hobileri scuba, ski, windsurf ve seyahattir. Enerjik ve extrem dolu kişiliği işine pozitif yönü ile yansımıştır. 

Şeref Ebrem

Uzman


Seminer ve Eğitimler 

• 5. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocukluk ve Müdahale Kongresi UDEMKO :2020

• ODTÜ Bilge İş Sertifika Programı ‘LİDERLİK’eğitimi :2020

• ODTÜ Bilge İş Sertifika Programı ‘İLKYARDIM’eğitimi :2020

• ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi / Belgrad-Sırbıstan:2020

• EFWA Avrupa Fıtness ve Wellness Akademisi ‘Otizm ve Gelişim kinesyolojisi: 2020

• EFWA Avrupa Fıtness ve Wellness Akademisi ‘Oyunları Anlamayı Öğretme’: 2020

• T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Amatör Denizci Belgesi: 2019

• 1. Uluslararası Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) Konferansı / İstanbul :2018

• 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu-Otizme Duyusal Bakış / İstanbul: 2018

• Tohum Otizm Vakfı PCDI Erken Özel Eğitim Modeli Uygulayıcı programı / İstanbul: 2017

• Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu – CMAS 1* Dalıcı brövesi / İstanbul: 2016

• 6.İstanbul Otizm Eğitim Günleri Sempozyumu / İstanbul: 2014

• American Culturel Assaciotion Language Schools İngilizce dil eğitimi-B1: 2012 / İstanbul

• Murat Tunalı Hızlı okuma teknikleri, okuma psikolojisi: 2012 / İstanbul

• Özel Eğitim Akademisi Resim Değiş Tokuşuna : 2011 Dayalı Eğitim Sistemi (PECS) / İstanbul.

• Özel Eğitimi Akademisi Algı Bütünleme Terapisi : 2011 / İstanbul.

• 4.İstanbul Otizm Eğitim Günleri : 2010 / TODEV ve Marmara Üniversitesi İşbirliği otizm eğitim günleri. İstanbul

• Geleneksel Engelliler Spor Şenliği Spor Eğitmeni. Sakarya Amatör Spor: 2010 /Kulüpleri Federasyonu Sakarya.

• Türkiye Futbol Federasyonu UEFA-TFF Grassroots Etkinliği Spor Eğitim: 2010 / Koordinatörlüğü Sakarya

• Aktif Özel Eğitim Derneği . Özel Gereksinimli Çocuklar İletişimin Önemi: 2009 / Sakarya

• Aktif Özel Eğitim Derneği . Kavram ve iletişim Becerilerinin Öğretimi: 2009 / Sakarya

• Aktif Özel Eğitim Derneği Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğret.: 2009 / İstanbul.

• Aktif Özel Eğitim Derneği Öz bakım Becerilerinin Öğretimi: 2009 / İstanbul

• 10.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi : 2008 / Bolu

• Aktif Özel Eğitim Derneği. Özel Eğitimde Drama : 2008 / İstanbul

• Gün Işığı Çocuk Merkezi : 2008 / İstanbul.

• Otizm, Problem davranışlar ve müdahale yöntemleri, günlük yaşam becerileri, sosyal beceri alanları, tuvalet eğitimi ve cinsel eğitim

• Sakarya Otizmle Yaşam Derneği, Ayşe-Sadi Ünal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: 2008 / Engellilerde Rekreatif Faaliyetler ve Hareket Eğitimi

• Acıbadem Hastaneleri Spastik Çocuklarda Güncel Tedavi Yaklaşımları: 2008 / İzmit

• 3.Flex Gym Eğitim Sertifikası: 2007 / Sakarya; Fıtness, StepAerobik, Plates Eğitimi. Gürel Özgür, Melek Ebru Ekin, Semih Dönmez

• 2. Akdeniz Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi : 2007 / Antalya-Akdeniz Üniversitesi

• T.C M.E.B Spor Masörlüğü : 2007 / İzmit

• T.C M.E.B Çocuk Animatörlüğü ve Drama : 2007 / İzmit

• 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi : 2006 / Muğla

• Yüzme Certıfıca of Partıcıon / Namık Ekin : 2006 / Sakarya

• Fıtness Certıfıcate of Partıcıon Gymnastık Federatıon; 2006

• Namık Ekin, Semih Dönmez Sakarya

• IAFF Internatıonal Aerobik Festıval : 2006 / Ankara Presenter; Danıel Gonzales, David Pozos, Igor Costıgla, Nıck Beyeler, Sayanora Motte, Valuntına Vıscanti

• T.C Başbakanlık G.S.G.M Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Kano Akarsu Slalom Yardımcı Antrenör Belgesi : 2005 / Düzce

• Fıtness Certificate of Partıcıptıon : 2004 / Sakarya Marmara Üniversty Scholl of Sport Academy Fıtness Educator Sport Center Proffessıonal Fıtness Directör; Mehmet Özen

• Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi : 2004 / Sakarya B.E.S.Y.O Masör Eğitimi Uzmanlık Sertifikası

• Step-Aerobik Certificate of Participatıon : 2004 / Sakarya. Gymanastik Federation, İstanbul Üniversty scholl of sport Academy Meneger; Prof.Dr. Selami Gönenç, Executıve Dırector Internatıonal Presenter; Naumman Mazıcıoğlu

© Copyright 2020 CARE & CHILD  - All Rights Reserved

The web page was started with Mobirise web templates